ПРЕДСТАВЯНЕ

      Д-р Татяна Пашова-Чолакова завършва с отличие 2006 година Стоматологичния факултет при Медицински университет- гр. Пловдив, специалност “СТОМАТОЛОГИЯ”.
      Същата година създава своя практика в гр. Пловдив с идея да прилага и усъвършенства уменията си в областта на стоматологията.
      До момента доктор Пашова-Чолакова е имала пациенти от всяка възраст и е натрупала опит при лечението на различни дентални проблеми. Предлага професионално дентално лечение и индивидуален подход към всеки пациент.
д-р Пашова-Чолакова